Herman Matthijs

Matthijs

Herman Matthijs behaalde een master Europees recht en een master staats- en bestuursrecht. Hij doctoreerde in de politieke wetenschappen over de Europese en de Belgische begrotingsprocedures.
Hij is hoogleraar publieke financiën aan de universiteiten van Gent en Brussel. Over deze onderwerpen schreef hij reeds een vijfentwintigtal boeken en talrijke artikelen. In de media geeft hij geregeld duiding bij deze thema’s.
Hij is lid van de Hoge Raad van Financiën, voorzitter van VLABEST, het adviesorgaan bestuurszaken van de Vlaamse regering.

Andere publicaties van deze auteur