Stefan Sottiaux

Stefan Sottiaux behaalde de diploma’s van kandidaat in de wijsbegeerte (1998, Universiteit Antwerpen), licentiaat in de rechten (1999, Universiteit Antwerpen) en Magister Juris (2000, Oxford). In 2006 promoveerde hij als doctor in de rechten met een proefschrift over terrorisme en mensenrechten aan de Universiteit Antwerpen. In datzelfde jaar verbleef hij als gastonderzoeker aan de Harvard Law School (Human Rights Program).

Verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht specialiseert hij zich in het grondwettelijk recht, het recht van de mensenrechten en het discriminatierecht. Hij is werkzaam als hoofddocent Staats- en Bestuursrecht en Discriminatierecht aan de KU Leuven en als coördinator van het Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht. Sinds 2012 staat hij in voor de coördinatie van de onderzoekstak Dicriminatierecht binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid aan de rechtsfaculteit van de K.U. Leuven (Instituut voor Constitutioneel Recht).

Hij publiceerde talrijke boeken en bijdragen in nationale en internationale tijdschriften. Daarnaast zetelt hij in de redacties van het “Tijdschrift voor Mensenrechten” en “Human Rights & International Legal Discourse”.

Tot slot is hij advocaat aan de balie van Antwerpen, gespecialiseerd in publiekrechtelijke advies en litige.


Andere publicaties van deze auteur