Johan Vande Lanotte

Vande Lanotte

Johan Vande Lanotte is een politicus voor de sp.a, minister van staat en buitengewoon hoogleraar Grondwettelijk Recht en Mensenrechten aan de UGent.
In 1978 studeerde hij aan de UAntwerpen af in de politieke en sociale wetenschappen. In 1981 volgde een licentiaat in de rechten aan de VUB. In 1986 doctoreerde Vande Lanotte in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Gent. Zijn dissertatie ging over decentralisatie in de Belgische politieke context en werd bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen

Vande Lanotte werd docent Recht aan de Vrije Universiteit Brussel (1988-1991). In 1991 werd hij buitengewoon hoogleraar Grondwettelijk Recht & Mensenrechten aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij werd ook diensthoofd voor het Vakgebied Grondwettelijk Recht aan de Universiteit Gent (sinds 1991) en directeur van het Human Rights Centre aan dezelfde universiteit (sinds 2004).
Hij werd advocaat aan de balie van Gent (1986-1987) en was in 1989-1990 adjunct-auditeur en auditeur bij de Belgische Raad van State.
Van de Lanotte begon aan een politieke carrière als kabinetschef van minister van Binnenlandse zaken Louis Tobback (1988-1991). In Oostende is hij gemeenteraadslid sinds 1995. Hij was voorzitter van de Socialistische Partij Anders (sp.a) van 2005 tot 2007. Hij werd verkozen tot volksvertegenwoordiger voor de SP (later sp.a) voor het arrondissement Oostende in 1991 en vervulde dit mandaat tot in 2007. Hij werd vervolgens, in 2007, verkozen tot senator voor het kiesdistrict West-Vlaanderen. Hij was minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken (1994-1998) en Vicepremier (1995-1998); vicepremier en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie (1999-2003); Vicepremier en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven (2003-2005). In 2006 werd hij benoemd tot minister van staat. Hij was vicepremier in de regering-Di Rupo.

Andere publicaties van deze auteur