Patrick Senaeve

Senaeve

In 1974 behaalde Patrick Senaeve het diploma van licentiaat in de rechten (KU Leuven) en in 1977 werd hij licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (KU Leuven). In november 1981 verdedigde hij zijn doctoraal proefschrift, met de titel "Het vaderschap van de echtgenoot. De vaststelling en betwisting van de op het huwelijk gebaseerde vaderlijke afstamming".

Sinds 1974 is hij onafgebroken aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven verbonden, eerst als assistent, in 1985 als buitengewoon docent, in 1987 als docent, in 1992 als hoogleraar, in 1995 als gewoon hoogleraar en sinds 1998 als Buitengewoon hoogleraar. Bovendien was hij ook gastprofessor aan verschillende buitenlandse universiteiten (Bujumbura, Rotterdam, Poznan en Pretoria).
Sinds 1994 is hij hoofdredacteur van het "Tijdschrift voor Familierecht" en sinds april 1998 Raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel. Daar is hij sinds 2007 Kamervoorzitter.

Andere publicaties van deze auteur