Jean Laenens

Laenens

Jean Laenens († 2007) was gewoon hoogleraar aan de UAntwerpen, waar hij het gerechtelijk recht en het bewijsrecht doceerde. Van 1993 tot 1997 was hij voorzitter van het departement Rechten van de Universitaire Instelling Antwerpen. In 1981 doctoreerde hij tot doctor in de rechten op een proefschrift over de bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht.

Hij was tevens voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging (1998-2007), lid van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad” (1997-2007) en advocaat bij de balie te Antwerpen. Hij maakte deel uit van de advocatenassociatie Laenens - Le Page.
Hij was adjunct-secretaris-generaal van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht en bestuurslid van Cepina (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie).

Andere publicaties van deze auteur