André Buysse

Buysse

Na zijn rechtenstudies aan de KU Leuven (1972) is André Buysse aan de slag gegaan bij de balie te Antwerpen. Hij was tevens juridisch assessor bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten te Antwerpen (1987-1999) en plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (1988-1999). Op 31 maart 1999 werd hij benoemd tot rechter in de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

André Buysse was van februari tot oktober 2004 lid van de werkgroep ad hoc "Hervorming van het Gerechtelijk Akkoord" in opdracht van de Minister van Justitie en onder leiding van het VBO. Vanaf 1 september 2005 werd hij Voorzitter van de Kamer voor Handelsonderzoek.

Andere publicaties van deze auteur