Jochen Maes

Maes

Jochen Maes is transporteconoom en consultant transportbeleid. Hij heeft jaren ervaring in beleidsgericht onderzoek. Na z’n masterstudie met als onderwerp ‘De liberalisering van de goederenvervoermarkt per spoor’, werkte hij vier jaar als onderzoeker aan het departement Transport en regionale economie (TPR) van de Universiteit Antwerpen. Hij was onderzoeker op beleidsgerichte onderzoeksprojecten rond transport en logistiek. Hij adviseerde via z’n publicaties voor het Steunpunt Goederenstromen de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare werken in het ontwikkelen van haar logistiek beleid. Z’n aandacht ging naar alle modi, maar vooral naar spoorvervoer en stedelijke (fiets) logistiek. Hij lag aan de basis van verscheidene academische publicaties (over vrachtvervoer per spoor, fietskoeriers, stedelijk vervoer over water, stedelijke leefbaarheid en dataverzameling). Jochen maakte vier jaar deel uit van Flanders Logistics werkgroepen, het platform waarop de transportindustrie, de academische wereld, de beleidsmakers en logistieke sectororganisaties elkaar troffen.

Na z’n academische periode was hij binnen het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) projectonderzoeker op het project ‘Transpharma Express’. Dit onderzoeksproject heeft samen met stakeholders uit de chemische, farma- en diepvriesindustrie en met de ondersteuning van verschillende beleidsmakers een innovatief lange afstand spoorconcept (Rusland, Kazakhstan en China) voor geconditioneerde goederen ontwikkeld.

Nadien ging hij aan de slag bij Ecorys, een +85 jaar oud consultancy bureau, actief in verschillende Europese landen en met kantoren wereldwijd. Hij werkt er op het Rotterdamse hoofdkantoor op studies die beleidsgericht advies geven rond vrachtvervoer en logistiek. Naast Nederlandse projecten voor het Nederlandse Loodswezen, ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Zeeland Seaports werkte hij ook verschillende keren voor DG MOVE. In Vlaanderen verrichtte hij onderzoek naar het Masterplan 2020 van de Vlaamse waterwegbeheerders.

Jochen werkt aan een doctoraat in de transporteconomie en logistiek onder begeleiding van Prof. Dr. Van de Voorde en Prof. Dr. Vanelslander. Z’n aandacht gaat naar het sociaal-economisch evalueren van nieuwe transportoplossingen voor stedelijk vrachtvervoer.

Tot slot is hij ook medeoprichter en was hij organisator van de Antwerp Rail school, een voortgezette cursus voor professionals en academici rond spoorvervoer (bv. regelgeving, marktwerking, technische aspecten).
Andere publicaties van deze auteur