Dorris de Vocht

de Vocht

Dorris de Vocht is universitair docent straf(proces)recht aan de Universiteit van Maastricht. Zij studeerde cum laude af aan laatstgenoemde universiteit en verdedigde er haar proefschrift “Verdediging in transitie: rechtsbijstand in strafzaken in post-communistisch Polen”. Zij heeft een bijzondere interesse in procedurele waarborgen voor verdachten met name vanuit een rechtsvergelijkend (Europees) perspectief.

Na het behalen van haar doctorstitel heeft ze deelgenomen aan diverse EU gefinancierde onderzoeken zoals “EU Procedural Rights in Criminal Proceedings” (JSL/2008/D3/002) en “Young Suspects in Interrogations: a Study on Safeguards and Best Practice (JUST/2011/JPEN/AG2909). Ze geeft onderwijs in verschillende strafrechtelijke bachelor- en mastervakken en is vast auteur van verscheidene Nederlandse tijdschriften en boeken.

Sinds 2014 is zij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg.

Andere publicaties van deze auteur