Alain De Nauw

De Nauw

Alain De Nauw is emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceerde aan deze instelling verschillende colleges in de domeinen van het strafrecht en het strafprocesrecht tussen 1976 en 2011, na een doctoraal proefschrift over "De tussenkomst van derden in het strafprocresrecht" te hebben verdedigd.

Zijn wetenschappelijke publicaties bestrijken het algemeen en het bijzonder strafrecht, het strafprocesrecht, de rechten van de mens, de werking en de organisatie van het openbaar ministerie, de wetgeving op de verdovende middelen, het fiscaal strafrecht, het sociaal strafrecht en andere gebieden van het strafrecht van het bedrijfsleven.

Tijdens het academiejaar 1993-94 was hij titularis van de Francqui-leerstoel aan de Université catholique de Louvain en sinds 2001 is hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten.

Buiten zijn universitaire loopbaan was hij substituut procureur des Konings te Brussel (1976-1982) en advocaat bij de balie te Brussel (1972-1974 en 1988-2004).

Andere publicaties van deze auteur