Marlies Eggermont

Eggermont

In 2002 studeerde Marlies Eggermont als vroedvrouw af aan de Arteveldehogeschool te Gent. Na 2,5 jaar werkzaam te zijn als vroedvrouw in het UMC Sint-Pieter te Brussel behaalde Marlies Eggermont in 2006 haar master in de rechten. Als advocaat aan de balie van Gent focuste ze zich op het gezondheidsrecht en burgerlijke aansprakelijkheid. Sinds 2009 geeft ze inleiding in het sociaalzekerheidsrecht en burgerlijk recht binnen de opleiding vroedkunde en verpleegkunde van de Arteveldehogeschool. De interesse in de verloskunde en het gezondheidsrecht heeft in 2011 geleid tot de start van een doctoraat inzake de beroepsuitoefening van de vroedvrouw.
Om het gezondheidsrecht tot bij de zorgverlener te brengen organiseerde ze samen met de Universiteit Gent reeds 2 edities van het congres “Verloskunde in beweging”, dat op veel bijval mocht rekenen. Ze geeft vaak advies en vormingen aan vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen en zorginstellingen. Ook aan het actief bijwonen van nationale en internationale medische of juridische congressen haalt ze haar hart op. Ze is ook medeoprichtster van het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (GIG), dat als voornaamste doelstelling heeft de praktiserende zorgverlener te informeren over het gezondheidsrecht. In het postgraduaat gezondheidsrecht, georganiseerd aan de Universiteit Antwerpen in 2014, verzorgde ze een gastcollege over de vroedvrouw, de verpleegkundige en de paramedische beroepen.

Andere publicaties van deze auteur