Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

Balie Antwerpen

De Conferentie van de Antwerpse balie werd gesticht in 1885 tijdens een vergadering met 25 leden. Het doel van de Conferentie was om jonge advocaten te vormen door pleitoefeningen te houden en lessen deontologie te geven. Hoewel de Conferentie al een aantal jaren werkzaam was, vond de eerste openingszitting pas plaats in 1906.

Een andere belangrijke verwezenlijking van de Conferentie is de oprichting van het “Rechtskundig Weekblad”. Een van de eerste taken van dat weekblad was een doeltreffende uitvoering van die strijd voor vervlaamsing. Na de Tweede Wereldoorlog groeide binnen de Conferentie met de jaren ook het besef dat haar activiteiten niet mochten beperkt blijven tot “de enkele bevordering van de Vlaamse cultuur”.
Tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw kende de Conferentie veel bijval bij de leden van de balie. Het hoogtepunt van deze periode was uiteraard het 100-jarig bestaan van de Conferentie in 1985.

Andere publicaties van deze auteur