Beno Schraepen

Beno Schraepen (1970) is lector orthopedagogiek en onderzoek aan het departement Gezondheid en Welzijn van de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Als orthopedagoog was hij werkzaam in diverse sectoren (onderwijs, begeleid wonen en vrijetijdsbesteding) en met verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren en volwassenen). Vanuit het studiecentrum voor inclusie (INCENA) is hij als onderzoeker betrokken bij diverse nationale en internationale projecten en onderzoeken.

Andere publicaties van deze auteur