Annelies D'Espallier

D'Espallier

Annelies D’Espallier studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen met een masterjaar aan de ULg in Luik. In 2009 ging ze aan de slag als assistent aan de KU Leuven op het Instituut voor Constitutioneel Recht. Sinds 2011 werkt ze op ditzelfde instituut als wetenschappelijk medewerker met FWO-financiering aan haar doctoraatsproefschrift getiteld “Redelijke aanpassingen, proportionaliteit en de rol van de rechter”. Haar onderzoek en dus ook het proefschrift situeren zich voornamelijk in het antidiscriminatierecht met als belangrijkste focus de rechten van personen met een beperking.

Andere publicaties van deze auteur