Sarah Defloor

Sarah Defloor studeerde in 2007 af als licentiate in de rechten aan de KU Leuven. Daarna ging ze aan de slag als wetenschappelijk medewerkster aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van diezelfde universiteit. In 2013 promoveerde ze tot doctor in de rechten met een proefschrift over het gebruik van medische informatie buiten de gezondheidszorg en de medische keuring in private verzekering. Sinds 2012 is ze werkzaam als projectverantwoordelijke levenseinde en juridische zaken bij Vlaams Patiëntenplatform.

Andere publicaties van deze auteur