Ludo Cornelis

Cornelis

Ludo Cornelis was a partner in the firm from 2000 until 2011 and became Of Counsel as of 2012.
His practice focuses on commercial contracts and liability, business law, and litigation and arbitration.
He holds a law degree from the University of Brussels (VUB, 1975), where he also obtained a special degree in Economic Law (1975) and his Ph.D. (1981) on liability in torts for damage caused by goods. He is a professor at the same university, teaching contracts and torts law.
Ludo often works for clients in the telecom and insurance sectors and regularly acts as an arbitrator or as counsel in arbitration procedures.
He has published various contributions in journals and books dealing with company law, contracts and torts and insurance law and is regularly invited to speak at conferences and seminars.

Ludo Cornelis was partner van Eubelius sinds 2000 en werd in 2012 Of Counsel.
Zijn praktijk focust op handelsovereenkomsten en aansprakelijkheid, ondernemingsrecht, geschillenbeslechting en arbitrage.
Ludo behaalde een licentie in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (1975), en is eveneens houder van een postgraduaat economisch recht (1975) en een doctoraat (1981) over de buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken. Hij is hoogleraar aan dezelfde universiteit en doceert er contracten- en aansprakelijkheidsrecht.
Ludo werkt frequent voor cliënten in de telecomsector en de verzekeringssector en treedt regelmatig op als scheidsrechter of raadsman in arbitrageprocedures.
Hij publiceerde tal van bijdragen in juridische tijdschriften en boeken met betrekking tot vennootschapsrecht, contracten-, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en wordt regelmatig gevraagd als spreker op studiedagen en congressen.

Andere publicaties van deze auteur