Jan R. Popma

Popma

Jan Popma studeerde sociologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen (1989) hij ontdekte dat een opleiding in de filosofie en theoretische sociologie niet altijd nuttig is op de arbeidsmarkt. Na een latere studie in milieumanagement (1991: MBA milieu), werd hij eigenlijk (in 1992) een trainer/adviseur op het gebied van gezondheid en veiligheid en milieu bij KGCA, een opleidingscentrum voor ondernemingsraden.

Na drie jaar gaf hij zijn baan op en werd freelance journalist. Hij schreef voor tal van tijdschriften, en was bestuurslid van de sectie 'freelance' van de Nederlandse Journalist Trade Union.

In 1998 verdiende Popma een parttime aanstelling bij de Universiteit van Maastricht (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) als een onderzoeker op het gebied van gezondheid en veiligheid en arbeidsverhoudingen. Tijdens deze periode werkte hij in het Hugo Sinzheimer Instituut. In 2003 verdedigde hij zijn proefschrift over “The OHS - effect van werknemersparticipatie”.

Na het verstrijken van zijn mandaat aan de Universiteit van Maastricht (2003), was Popma actief als een onderzoeker op het gebied van OHS-beheer. In 2005 keerde hij terug naar het Hugo Sinzheimer Instituut als een senior researcher op het gebied van gezondheid en veiligheid, arbeidstijden, arbeidsverhoudingen en aaneengesloten domeinen van onderzoek.

Vanaf 2015 zal hij ook lesgeven aan het Instituut voor interdisciplinaire Studies (UvA).

Andere publicaties van deze auteur