Etienne Goethals

Etienne Goethals is doctor in de rechten, licentiaat criminologie en gediplomeerde in Europese studies aan de universiteit van Nancy.
Hij doorliep de rechterlijke hiërarchie, als parketmagistraat bij de rechtbank van Eerste aanleg in Brugge, substituut procureur-generaal en advocaat-generaal bij het Hof van Beroep in Gent, raadsheer en vervolgens afdelingsvoorzitter bij het Hof van Cassatie in Brussel. Hij was onder meer onderlegd in het milieurecht.
In 2012 werd hij voorgedragen, benoemd en legde hij de eed af en werd hij geïnstalleerd als Eerste voorzitter van het Hof van Cassatie.
Daarnaast was hij ook plaatsvervangend rechter bij het Benelux-Gerechtshof.
In 2014 bereikte hij het emeritaat.

Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.