Eva Lievens

Lievens

Eva Lievens is docent Technologie & Recht aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent. Van 2003 tot 2015 was ze verbonden aan het KU Leuven Centrum voor IT & IP (voorheen: Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT). Ze bouwde de voorbije tien jaar expertise op in het domein van ICT- en mediarecht met een specifieke focus op de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologie, kinderrechten, de bescherming van minderjarigen en het gebruik van alternatieve regelgevende instrumenten zoals zelf- en co-regulering.

Ze doceert ook Mediarecht en Auteursrecht aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent en is gastdocent in de Master in de intellectuele rechten en ICT-recht aan de KU Leuven, Campus Brussel.

Andere publicaties van deze auteur