Ann Bailleux

Bailleux

Ann Bailleux is master in de rechten (KULeuven, 2010). Zij is sinds 2010 voltijds als assistent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht van de KULeuven. Ze is tevens gastdocente aan de UHasselt.
Haar doctoraatsonderzoek draagt de titel "Procedurele zelfbeschikking in de strafprocedure: minder paternalisme, eerlijkere en efficiëntere strafprocedure?". Vertrekkende van de assumptie dat een nieuw wetboek van strafprocedure noodzakelijk is, onderzoekt Ann of het toekennen van meer zelfbeschikking aan de partijen – waarbij zij eenzijdig of in de vorm van een overeenkomst afstand doen van bepaalde (grond)rechten en procedurewaarborgen – de strafprocedure eerlijker en rechtvaardiger kan maken. In het licht hiervan voert zij onderzoek naar de toestemming bij de uitvoering van onderzoekshandelingen en naar vormen van consensuele afdoening zoals de minnelijke schikking. De promotor en co-promotor van haar doctoraatsonderzoek zijn respectievelijk prof. dr. Raf Verstraeten en prof. dr. F. Verbruggen. Zij publiceert regelmatig in verschillende tijdschriften en boeken en houdt voordrachten.

Andere publicaties van deze auteur