Dave Sinardet

Sinardet

Dave Sinardet is professor politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, alsook aan de Université Saint-Louis Bruxelles waar hij een Nederlandstalig vak doceert in het meertalige programma.

Zijn onderzoek focust onder meer op federalisme, nationalisme, meertalige democratieën en politieke communicatie. Over deze thema’s verzorgde hij reeds talrijke presentaties op internationale wetenschappelijke congressen en publiceerde hij veel bijdragen in toonaangevende wetenschappelijke readers en tijdschriften, zoals 'Party Politics’, ’Acta Politica, ‘Governance’, 'Pouvoirs, Revue française d’études constitutionnelles et politiques', 'Regional and Federal Studies', 'West-European Politics’, 'Government and Opposition', etc.

Sinardet is tevens expert in Belgische politiek en met name in het Belgisch federaal systeem en het proces van staatshervorming.

Zijn doctoraat in de Politieke en Sociale Wetenschappen (Universiteit Antwerpen, 2007) focuste op hoe een publieke sfeer functioneert in een meertalig federaal land als België en onderzocht de rol van de media in de Belgische communautaire problematiek. Vervolgens behaalde hij een mandaat van post-doctoraal onderzoeker van het FWO aan de Universiteit Antwerpen.

In het verlengde van zijn wetenschappelijk werk is Dave Sinardet ook columnist. Zo heeft hij een column verzorgd in De Standaard, Le Soir, De Morgen, De Tijd en La Libre Belgique. Ook via lezingen, debatten en media-optredens neemt hij deel aan het publieke debat in België, aan beide kanten van de taalgrens. Door de internationale pers wordt Sinardet eveneens vaak geraadpleegd over thema’s als federalisme en nationalisme, alsook over de Belgische politieke situatie. Hij is bijvoorbeeld regelmatig te gast bij de BBC World Service.

Andere publicaties van deze auteur