Marc Kruithof

Kruithof

Marc Kruithof studeerde aan de Universiteit Gent en behaalde er het diploma van licentiaat in de Rechtsgeleerdheid met de grootste onderscheiding (1983) en het diploma van licentiaat in de Economische Wetenschappen met grote onderscheiding (1985). Vervolgens studeerde hij als een Belgian American Educational Foundation Fellow (BAEF) in de Verenigde Staten aan de Yale Law School, waar hij het diploma van Master of Laws behaalde (1986).

Aanvankelijk werkte hij als assistent van de professoren Bocken (verbintenissenrecht), Schrans (economisch en financieel recht) en Wymeersch (handelsrecht en financieel recht) aan de Universiteit Gent. In 1991 verliet hij deze universiteit om voltijds lesgever te worden aan het Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Hogeschool Gent, waar hij “Inleiding recht”, “Verbintenissenrecht” en “Handels- en economisch recht” doceerde. Begin 2002 gaf hij als gastprofessor een cursus over het vrij verkeer van goederen en diensten in de EU aan de University of Chicago Law School. Sinds 2003 was hij eveneens deeltijds verbonden als onderzoeker aan het Instituut Financieel Recht van de Rechtsfaculteit van de UGent.

In 2009 behaalde hij het diploma van doctor in de rechten aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de juridische en reglementaire behandeling van belangenconflicten in financiële instellingen. Sindsdien combineerde hij zijn voltijdse lesopdracht aan de Hogeschool Gent met een opdracht als deeltijds gastprofessor in de Vakgroep Economisch Recht aan de Rechtsfaculteit van de UGent, waar hij onder meer medelesgever was van de Grondige Studie Economisch Recht.

In oktober 2011 verliet hij de Hogeschool Gent en werd hij voltijds docent binnen de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Rechtsfaculteit van de UGent (vanaf oktober 2014 de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht). Als lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht spitst zijn onderzoek zich toe op de algemene theorie van het aansprakelijkheidsrecht met hierbij ook aandacht voor het raakvlak tussen het gemeenrecht en de meer specifieke reglementering van het verlenen van beleggingsdiensten.

Daarnaast is hij sinds 2003 lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA).

Andere publicaties van deze auteur