Evelien de Kezel

de Kezel

Evelien de Kezel behaalde haar diploma aan de Universiteit Gent (1998 Lic. Rechten) en volgde de postacademische opleiding schade aan de mens (KU Leuven 1998-1999). Ze werkte als assistent verbintenissenrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent waar ze onderzoek uitvoerde naar aansprakelijkheids- verzekerings-en milieurecht en onderwijstaken verzorgde in deze materies (1998-2006).

In opdracht van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ze als juridisch expert ook onderzoek verricht naar en meegewerkt aan de voorbereiding van een internationaal verdrag betreffende aansprakelijkheid voor grensoverschrijdend transport van afvalstoffen (1999-2001) en aan de opmaak van een aansprakelijkheidsannex bij het Madrid Protocol (Verdrag van Antarctica) (2001-2002).

Sinds 2007 is ze verbonden als onderzoeksprofessor aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht waar ze onderzoek verricht en onderwijs verzorgt op het vlak van het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht, de productaansprakelijkheid en de beroepsaansprakelijkheid, het gezondheidsrecht en het socialezekerheidsrecht (mede vanuit rechtsvergelijkend en Europees perspectief).

Sinds 2007 is hij werkzaam als advocaat, waar ze zich toelegde op geschillenbeslechting voor het Hof van Cassatie en privaatrechtelijke geschillenbeslechting aan de Balie te Brussel (2007-2012) en aan de Balie te Gent (2012-2014). Sinds 1 april 2014 is zij ingeschreven aan de Balie te Leuven.

Zij schreef een doctoraat aan de Universiteit Gent en aan de Universiteit Utrecht over “Asbest, gezondheid en veiligheid. Ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht“. Zij is medewerker van verschillende juridische tijdschriften, lid van verschillende wetenschappelijke onderzoeksgroepen (Ius Commune, UCALL, de Belgische sectie van AIDA), auteur van verschillende publicaties en ze verzorgt lezingen over zeer uiteenlopende aansprakelijkheids- en verzekeringsvraagstukken.

Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.