Mathieu Muylle

Muylle

Mathieu Muylle is als professor verbonden aan de vakgroep Privaat en Economisch recht van de VUB, waar hij de vakken Zakenrecht miv Zakelijke Zekerheden (Goederenrecht) en Notarieel Internationaal Privaatrecht doceert.

Mathieu Muylle studeerde rechten aan de KULAK, de KU Leuven en Northwestern University (Chicago, USA). Hij werd master in de rechten in 2004 en volgde het jaar daarop de masteropleiding notariaat. Hij verdedigde in 2012 zijn proefschrift over "de duur van zakelijke rechten".

Mathieu is verder ook redactielid van meerdere tijdschriften en is actief in het notariaat.

Andere publicaties van deze auteur