Hendrik Ploeger

Ploeger

Hendrik Ploeger studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en notarieel recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 1997 promoveerde hij op zijn proefschrift "Horizontale splitsing van eigendom" (promotor Prof. mr. W.M. Kleijn).

Tot 2001 was hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Leiden en werkte hij als jurist in het notariaat. Sinds 2001 is hij verbonden aan de TU Delft. In 2009 is hij tevens bij de Vrije Univeriteit Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Privaatrechtelijke aspecten van het onroerend goed.

Zowel aan de TU Delft als de VU Amsterdam verricht hij onderzoek en verzorgt hij onderwijs op het gebied van de juridische aspecten van grondgebruik en grondboekhouding (kadaster en openbare registers).

Hendrik publiceert in nationaal en internationale (wetenschappelijke) tijdschriften en publiceerde diverse boeken. Hij is lid van Commissie 7 (Cadastre and Land Management) van de International Federation of Surveyors FIG, medewerker van het tijdschrift “WPNR”, lid van de redactieraad van het tijdschrift “Bouwrecht”, de redactieraad (sectie privaatrecht) van “Ars Aequi” uitgevers, en de editorial advisory board van het “International Journal of Law in the Built Environment”.

Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.