Frank Verstijlen

Verstijlen

Frank Verstijlen studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg, alwaar hij in 1998 is gepromoveerd op een rechtsvergelijkend proefschrift over de taak, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Daar is hij tot 2001 werkzaam geweest als universitair (hoofd)docent. Daarnaast was hij van 1997 tot 2015 als advocaat werkzaam in Rotterdam en Amsterdam. Sinds 2001 is hij hoogleraar privaatrecht in het bijzonder het goederenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voorts is hij redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Insolventierecht, redacteur van de losbladige Faillissementswet en Tekst & Commentaar Insolventierecht, annotator van de Nederlandse Jurisprudentie en treedt hij op als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij was enige tijd lid van de Commissie Insolventierecht die adviseerde over een herziening van de Faillissementswet.

Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.