Rechtskundig Weekblad

Weekblad

Het “Rechtskundig Weekblad” werd in 1931 opgericht door mr. R. Victor, advocaat en later stafhouder bij de balie te Antwerpen. Het was de periode waarin de rechtsbedeling in Vlaanderen nog grotendeels in het Frans gebeurde. Samen met een beperkt aantal Vlaamse juristen ijverde hij voor het gebruik van het Nederlands in de rechtspraak.

Met de oprichting van het “Rechtskundig Weekblad” beoogde mr. Victor aan de Vlaamse juristen een juridisch tijdschrift ter beschikking te stellen waarin uitsluitend in het Nederlands gestelde rechterlijke uitspraken worden opgenomen en waarin die Vlaamse juristen wetenschappelijk verantwoorde bijdragen in hun eigen taal kunnen publiceren. In de voorbije jaren is de redactie die opdracht steeds getrouw gebleven.

Wat begon als een avontuur, is thans uitgegroeid tot het belangrijkste juridische tijdschrift in België. Van bij de aanvang tot op de dag van vandaag is het “Rechtskundig Weekblad” het meest gediversifieerde juridische tijdschrift in ons land, waarin rechtspraak en doctrine over nagenoeg alle rechtstakken verschijnen.

Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.