Christophe Lemmens

Lemmens

Christophe Lemmens studeerde in 2007 af als master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens het laatste jaar van zijn studie voerde hij als aspirant-assistent onderzoek uit naar nosocomiale infecties of ziekenhuisinfecties.
Hij werd in 2008 tijdens het World Congress on Medical Law in Peking uitgeroepen tot eerste laureaat van het Young Researchers Forum. In 2011 kreeg hij als enige laureaat in de sociale en humane wetenschappen een aanmoedigingsbeurs voor jonge vorsers aangeboden door de Onderzoeksraad van de Universiteit Antwerpen.
Na zijn studie werkte hij aan de Universiteit Antwerpen aan zijn doctoraal proefschrift met als titel “De juridische aspecten van voorafgaande wilsverklaringen rond het levenseinde”. In 2013 behaalde hij het diploma van doctor in de rechten. Zijn proefschrift werd in 2014 bekroond met de tweejaarlijkse André Prims-Prijs voor Gezondheidsrecht. Dat jaar werd hij eveneens benoemd tot gastprofessor aan de UAntwerpen waar hij de module patiëntenrechten doceert in het Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek.
Eveneens is hij als raadgever en docent verbonden aan LEIF, een informatieforum over levensbeëindiging.
Daarnaast is hij sinds 2013 ingeschreven aan de balie van Leuven en verbonden aan het kantoor Dewallens & Partners.

Andere publicaties van deze auteur