Sophie Mirgaux

Sophie Mirgaux behaalde haar diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2006. Vervolgens studeerde ze internationaal publiekrecht aan de Université libre de Bruxelles (Diplôme d’études spécialisés en droit international public). Ze specialiseerde zich in mensenrechten (European Masters’ Degree in Human Rights and Democratisation) aan de European Inter-University Centre in Venetië in Italië en de Universidade de Coimbra in Portugal.
Dankzij verschillende studie- en vrijwilligerswerkperioden in het buitenland spreekt ze, naast moedertalen Nederlands en Frans, vlot Engels, Duits, Portugees en Spaans.
Ze is sinds 2009 vrijwillig medewerker van de Vakgroep Europees en Internationaal Recht van de VUB en publiceerde een aantal artikels, hoofdstukken in naslagwerken en een boek.
Sophie is internationaal onderhandelaar en vertegenwoordigt België bij de verschillende instellingen van de Europese Unie, bij de Verenigde Naties (voor onderhandelingen over, o.a. zeerecht, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling, milieubescherming) en op multilaterale conferenties. Ze werkte voor de Federale overheidsdienst Justitie (Dienst Mensenrechten), de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (Dienst Internationaal Publiekrecht) en is sinds 2011 actief bij de Federale Overheidsdienst Leefmilieu (Dienst Marien Milieu).

Andere publicaties van deze auteur