Yves Thiery

Yves Thiery is advocaat, wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven en arbiter in verzekeringsarbitrages. Hij adviseert ondernemingen, buitenlandse advocatenkantoren, (internationale) organisaties en overheidsinstellingen omtrent diverse vragen van verzekeringsrecht, discriminatierecht en handels- en vennootschapsrecht. Hij is tevens als expert verbonden aan de Belgische Commissie voor Verzekeringen, het adviesorgaan voor de federale overheid met betrekking tot verzekering en de verzekeringswetgeving.
Yves werd in 2002 licentiaat in de rechten aan de KU Leuven, na kandidaturen aan de Universiteit van Antwerpen. In hetzelfde jaar won Yves met zijn team van medestudenten de prestigieuze Max Huber award in de Telders-pleitwedstrijd voor internationaal recht in Den Haag. Meteen daarna startte hij als assistent aan de KU Leuven in het kader van een project over een Europees Burgerlijk Wetboek. Vanaf 2003 werkte hij als assistent voor de vakken verzekeringsrecht en handels- en economisch recht. Yves deed o.m. onderzoek aan de University of Toronto in Canada, de University of South Africa in Pretoria en het Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg. Zijn academisch werk combineerde hij met lesopdrachten Europees recht aan de Katholieke Hogeschool Leuven en adviserende opdrachten voor Belgische en Europese overheden. In 2010 behaalde hij zijn doctoraatstitel, met een thesis over de problematiek van discriminatie en verzekering. Na zijn doctoraatsjaren blijft hij verbonden als wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Handels- en Verzekeringsrecht van de KU Leuven. Yves is auteur van tal van bijdragen in Belgische en buitenlandse tijdschriften en zowel in binnen- en buitenland veelgevraagd spreker in het domein van het verzekeringsrecht.Andere publicaties van deze auteur