Katrien De Boyser

De Boyser

Katrien De Boyser is sociologe (KU Leuven, 1999) en werkte gedurende tien jaar als (Senior) Onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (OASeS) en de UGent rond diverse thema’s binnen het domein ‘armoede en sociale uitsluiting en ongelijkheid’ (o.a. kinderarmoede en kinderrechten, gelijke onderwijskansen, dak- en thuisloosheid, precaire inkomens-, en arbeidsomstandigheden).  Sinds 2011 is ze actief als Deskundige voor de Vlaamse Overheid (Ministerie van Onderwijs en Vorming) rond gelijke onderwijskansen (lokale overlegplatforms).  

Andere publicaties van deze auteur