Vlaams Pleitgenootschap

Pleitgenootschap

Het Vlaams Pleitgenootschap werd opgericht in 1891 en is dus bijna honderd jaar ouder dan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Van bij haar oprichting had het VPG tot doel de belangen van de Vlaamse advocaten en de Vlamingen in Brussel te behartigen.

Een tweede opdracht die het genootschap zichzelf had opgelegd was de vorming van de advocaten. Dit is in de loop der jaren geëvolueerd tot maandelijkse recyclagemiddagen, conferenties en studiedagen. Hierbij wordt getracht om temidden van commerciële initiatieven kwalitatief hoogstaande informatie te bieden tegen zeer redelijke prijzen.

Andere publicaties van deze auteur