Sylvie Tack

Sylvie Tack behaalde in 2004 een licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. In 2006 studeerde ze af als licentiaat in de Medisch-sociale Wetenschappen, eveneens aan de Universiteit Gent. Na haar studies ging ze aan de slag als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie aan diezelfde universiteit en in 2007 als vrijwillig medewerker bij de vakgroep Burgerlijk recht aan de Universiteit Antwerpen. In 2012 promoveerde ze tot doctor in de rechten aan de Universiteit Gent met het proefschrift “Het ethische beleid in zorginstellingen”. Sinds 2013 is zij praktijkassistent Gezondheidsrecht aan de Universiteit Gent en stichtend lid van het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht. Sinds 2014 is zij ook gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen in de postacademische opleiding Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC leerstoel).
Sinds 2004 is ze ook actief als advocaat in het gezondheidsrecht. Ze volgde haar stage bij Tom Balthazar te Gent. Nadien was ze verschillende jaren verbonden aan het kantoor Dewallens&Partners te Leuven. Sinds 2010 maakt zij deel uit van de advocatenassociatie Van Zandweghe, Verwilghen en Tack te Knokke.
Sylvie Tack publiceert geregeld nationale en internationale bijdragen en houdt veelvuldig lezingen op congressen en symposia.

Andere publicaties van deze auteur