Frederic Eggermont

Frederic Eggermont graduated in Law in 2003 at the Vrije Universiteit Brussel magna cum laude. The following year he obtained a Fulbright scholarship with an Honorary LL.M. at the Dean Rusk Center for International Law and Policy at the University of Georgia School of Law. After his studies, he dedicated himself as a PhD assistant?at the VUB to writing a PhD in European law that he has defended in 2011.
Frederic Eggermont is a Professor at the Vrije Universiteit Brussel, as well as consellor in the Council of State. He is a member of the Editorial Board of the ”Rechtskundig Weekblad” and the “Journal voor bestuurswetenschappen en Publiekrecht”.

Frederic Eggermont behaalde in 2003 aan de VUB zijn licentie in de rechten met grote onderscheiding. Het jaar daarop behaalde hij met een Fulbright-beurs een Honorary LL.M. aan het Dean Rusk Center for International Law and Policy van de University of Georgia School of Law. Na zijn studies legde hij zich als mandaatassistent aan de VUB toe op het schrijven van een doctoraat in het Europees recht, dat hij heeft verdedigd in 2011.
Op dit ogenblik is Frederic Eggermont docent aan de VUB , alsook auditeur in de Raad van State. Hij is bovendien lid van de redactieraad van o.m. het “Rechtskundig Weekblad” en het “Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht”.Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.