Jürgen Vanpraet

Vanpraet

Prof. dr. Jürgen Vanpraet is advocaat bij advocatenkantoor Prator. Prator is gespecialiseerd in het grondwettelijk recht, administratief recht, omgevingsrecht en overheidsopdrachtenrecht.

Hij verscheen als raadsman in diverse zaken voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het Europees Hof van Justitie en de hoven en rechtbanken. Hij beschikt tevens over een ruime ervaring in beleidsvoorbereidende studies en het schrijven van wetgeving en is auteur van talrijke publicaties.

Hij is tevens gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen waar hij het opleidingsonderdeel publiek procesrecht doceert.

Als grondwetspecialist beschikt hij over een uitzonderlijke expertise op het vlak van staatshervorming en de verdeling van bevoegdheden tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten.

Zijn boek "De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State" werd bekroond met de Fernand Collin-prijs voor Recht 2012. Deze tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan werken die een oorspronkelijke bijdrage leveren tot de rechtswetenschap in België.


Andere publicaties van deze auteur