Piet Van Nuffel

Piet Van Nuffel is deeltijds hoogleraar Europees recht aan de KU Leuven (sinds 2008) en Senior Expert bij de Juridische dienst van de Europese Commissie (sinds 2009). Piet Van Nuffel studeerde aan de KU Leuven (licentiaat 1991, doctor in de rechten 1999) en Harvard Law School (LL.M., 1993). Zijn doctoraal proefschrift werd bekroond met de Fernand Collin-Prijs 2000 en de Grote Europese Emile Bernheim-Prijs 2000. Hij was gastprofessor aan het Europacollege, Campus Natolin (2004-2015). Hij werkte achtereenvolgens als referendaris in het Gerecht van de Europese Unie (1999-2001), bij DG Concurrentie van de Europese Commissie (2001-2003) en als referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2003-2009). Hij was lid van het kabinet van Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit (2016-2019). Hij is auteur van verscheidene publicaties over institutionele en materieelrechtelijke aspecten van het Europees recht. Piet Van Nuffel is Professor of European Law (part-time) at the Catholic University of Leuven (since 2008) and Senior Expert at the Legal Service of the European Commission (since 2009). He studied at the Catholic University of Leuven (licentiate in 1991, doctor of law in 1999) and Harvard Law School (LL.M., 1993). His doctoral dissertation was awarded the Fernand Collin Prize 2000, and the Grote Europese Emile Bernheim Prize 2000. He has been visiting professor at the college of Europe (Natolin Campus, 2004-2015). He worked successively as Legal Secretary at the General Court of the European Union (1999-2001), at DG competition of the European Commission (2001-2003) and as Legal Secretary at the Court of Justice of the European Union (2003-2009). He has been Member of the Cabinet of Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility (2016-2019).

Andere publicaties van deze auteur