Piet Van Nuffel

Piet Van Nuffel is deeltijds hoofddocent Europees recht aan de KU Leuven (sinds 2008), gastprofessor aan het Europacollege (Campus Natolin, sinds 2004) en lid van de Juridische dienst van de Europese Commissie (sinds 2009).

Hij studeerde aan de KU Leuven (licentiaat 1991, doctor in de rechten 1999) en Harvard Law School (LL.M., 1993). Zijn doctoraal proefschrift werd bekroond met de Fernand Collin-Prijs 2000 en de Grote Europese Emile Bernheim-Prijs 2000. Hij werkte achtereenvolgens als referendaris in het Gerecht van de Europese Unie (1999-2001), bij DG Concurrentie van de Europese Commissie (2001-2003) en als referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2003-2009).

Na achtereenvolgens als aspirant FWO en assistent te hebben gewerkt aan de KU Leuven (1993-1999), was hij referendaris bij het Gerecht van de Europese Unie (1999-2001), administrateur bij de Europese Commissie, DG Concurrentie (2001-2003) en referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2003-2009).

Sinds 2008 doceert hij Europees recht aan de KU Leuven. Daarnaast doceerde hij aan de KU Brussel, de Katholieke Universiteit van Lublin (Polen) en Fudan University Shanghai (China) en verzorgde lezingen o.m. aan de Europese Rechtsacademie te Trier (Duitsland), de Universidad de Alicante (Spanje), het Brussels Seminar on the Law and Institutions of the European Union (VUB/ULB) en in het kader van opleidingprogramma's voor ambtenaren van de Europese en de Belgische administratie en voor de Belgische magistratuur.

Hij is auteur van verscheidene publicaties over institutionele en materieelrechtelijke aspecten van het Europees recht.

Piet Van Nuffel studied at the Catholic University of Leuven (licentiate in 1991, doctor of law in 1999) and Harvard Law School (LL.M., 1993). His doctoral dissertation was awarded the Fernand Collin Prize 2000, and the Grote Europese Emile Bernheim Prize 2000. He worked successively as legal Secretary at the Court of the European Union (1999-2001), at DG competition of the European Commission (2001-2003) and as legal Secretary at the Court of Justice of the European Union (2003-2009).

He is part-time lecturer in European law at the Catholic University of Leuven (since 2008), guest professor at the college of Europe (Natolin Campus, since 2004) and member of the legal service of the European Commission (since 2009).

Andere publicaties van deze auteur