Thalia Kruger

Kruger

Thalia Kruger voltooide haar master in de rechten aan de Universiteit van Stellenbosch. Daarna promoveerde ze tot doctor in de rechten met een proefschrift over de civiele bevoegdheidsregels in de EU en hun impact op derde staten (KU Leuven, 2005). Tijdens haar doctoraatsonderzoek werkte ze als assistente en nam deel aan verschillende conferenties op het gebied van internationaal privaatrecht en internationaal economisch recht.

Ze werkte als secretaris voor de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht bij verschillende gelegenheden. Ze was eveneens senior docent aan de Universiteit van Kaapstad (2007-2008).

Thalia doceert momenteel internationaal privaatrecht en internationale burgerlijke rechtsvordering aan de UAntwerpen.

Andere publicaties van deze auteur