Ludo Vermeulen

Vermeulen

Ludo Vermeulen behaalde in 1976 zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. In het academiejaar 2006-2007 volgde hij de Leergang Pensioenrecht aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Hij behaalde met grote onderscheiding het getuigschrift "Bijzondere Leergang Pensioenrecht".

Hij is als advocaat gespecialiseerd in sociaal recht actief sinds 1976. In 2005 richtte hij mee de associatie Vermeulen Heylen Michiels De Graeve op. Dat kantoor met vestigingen te Mechelen en te Herselt legt zich met thans een tiental advocaten toe op het sociaal recht. Hij is ook actief als lesgever in seminaries over sociaal recht.

Daarnaast is hij plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Begin 2010 heeft hij met een aantal andere vakspecialisten BePLA opgericht, de Belgian Pension Lawyers Association. De bedoeling van de vereniging is vooral om het bewustzijn te vergroten rond het belang van de juridische aspecten in de materie van de aanvullende pensioenen en aanverwante sociale voordelen. De vereniging stelt haar expertise ook ter beschikking van de beleidsmakers. Mr. Vermeulen maakt deel uit van het Opinion Committee van de vereniging.

Tenslotte publiceert hij geregeld over onderwerpen van sociaal recht in boeken en in algemene en gespecialiseerde juridische tijdschriften.

Andere publicaties van deze auteur