Jo Stevens

Stevens

Jo Stevens is doctor in de rechten aan de KU Leuven (1966). Sinds 1970 is hij advocaat bij de Balie van Antwerpen.
Hij was voorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen (1984-1985); stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen ( 1992-93, 1993-94); pro-Stafhouder (1994-95, 1995-96); ondervoorzitter Arbitragekamer van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen ( 1992-94); voorzitter Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (1992-94); assessor in de Tuchtraad van Beroep (Antwerpen) (1996-2004); effectief lid en secretaris van de Commissie van Beroep ingesteld hoofdens art. 428ter § 6 Gerechtelijk Wetboek (Nederlandstalige afdeling); bestuurder (Voorzitter Departement Deontologie) van de Vereniging van Vlaamse Balies (1998-2002 en 2002-2005); afgevaardigde van de Raad van de Balies van de Europese Unie (C.C.B.E.) (2002-2005); voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies (2005-2011); lid van het “Rechtskundig Weekblad”; ere-plaatsvervangend Vrederechter 4de kanton Antwerpen (K.B. 7 oktober 2009).Andere publicaties van deze auteur

Deze auteur heeft nog geen gepubliceerde producten.