Jan Vanheule

Jan Vanheule is doctor in de rechten (KU Leuven, 2009). Hij is houder van een diploma in de Aanvullende Studies van Fiscaliteit (KU Leuven 1998) en volgde een postacademische opleiding milieurecht (HIVA-KU Leuven 1998).
Hij promoveerde op een proefschrift over de strafbare deelneming in het Belgisch strafrecht en is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven.
Jan Vanheule publiceert regelmatig wetenschappelijke bijdragen in vaktijdschriften over thema’s van strafrechtelijke aansprakelijkheid en spreekt regelmatig op studiedagen in deze materie. Tevens treedt hij op als gastdocent in de PAV Milieucoördinator van de UHasselt en zetelt hij sinds 2014 in de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu.
Vanaf 2010 is Jan Vanheule werkzaam als advocaat in het ondernemingsstrafrecht. Hij was vier jaar lid van de Balie van Brussel bij het advocatenkantoor Eubelius. Momenteel is hij advocaat aan de Balie te Leuven en maakt hij deel uit van de in 2014 opgerichte advocatenassociatie VDGlaw, gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht.


Andere publicaties van deze auteur