Sabien Lust

Lust

Sabien Lust deed haar rechtenstudies aan de KU Leuven en behaalde het diploma van licentiaat in de rechten in 1993. Ze promoveerde in 2000 tot doctor in de rechten aan diezelfde universiteit met het proefschrift met als titel “Rechtsherstel door de Raad van State”. Sinds 2000 is ze verbonden aan de Rechtsfaculteit van de UGent, eerst als deeltijds docent, ondertussen als voltijds hoofddocent. Ze maakt deel uit van het Instituut voor Procesrecht, en is juridisch adviseur bij de Directie Onderwijsaangelegenheden.

Tot 2007 was ze deeltijds verbonden aan de KU Leuven als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO).

Daarnaast is ze sinds 1993 advocaat bij de balie van Brugge, gespecialiseerd in bestuur (vnl. onderwijs, ruimtelijke ordening en ambtenarenrecht).

Ze is auteur van diverse publicaties over onderwerpen in verband met rechtsbescherming tegen de overheid, ruimtelijkeordeningsrecht en onderwijsrecht.  Ze is tevens hoofdredacteur van het tijdschrift “Publiekrechtelijke kronieken” (CDPK) en maakt deel uit van de redactie van het “Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid” (TORB) en het “Tijdschrift voor rechtspraak van Antwerpen, Brussel en Gent” (RABG), en van de boekenreeks “Administratieve rechtsbibliotheek”. 

Tenslotte is ze ook lid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

Andere publicaties van deze auteur