Willeke Dijkhoffz

Dijkhoffz

Willeke Dijkhoffz werd gegradueerde verpleegkundige in 1991 aan het Sint-Vincentiusinstituut te Antwerpen, en werd eveneens licentiaat in de rechten in 2002 aan de Universiteit Antwerpen. Zij was de eerste Federale Nederlandstalige ombudsvrouw Rechten van de Patiënt, waarvan het jaarverslag 2004 werd bekroond met de André Prims prijs in 2006. Als Directeur Juridische Zaken & Patiënten- en Bewonersrelaties is ze momenteel werkzaam bij de Groep GasthuisZusters van Antwerpen (GZA).
Tevens is ze vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Antwerpen, waar ze ook ondervoorzitter is van de leerstoel Medisch Recht. Verder doceert ze medisch recht aan de Artesis Plantijn hogeschool.
Zij heeft een bijzondere expertise op het gebied van het gezondheidsrecht. Zij is lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voor de Euthanasie en van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt. Op het gebied van medische ethiek is zij lid van de ethische commissie van Zorgnet Vlaanderen. Verder is zij lid van de raad van bestuur van het Witgele Kruis Antwerpen (WGKA).
Tot slot is ze lid van het redactiecomité van het “Tijdschrift voor Gezondheidsrecht”/”Revue de Droit de la Santé” en heeft ze bovendien een aantal publicaties op het gebied van het gezondheidsrecht op haar naam staan. Zij geeft ook zeer geregeld lezingen op congressen en studieavonden inzake het gezondheidsrecht.

Andere publicaties van deze auteur