Ilse Martens

Ilse Martens is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Burgerlijk Recht van de Universiteit Gent, waar zij voorheen voltijds assistente was. Zij publiceerde reeds tal van bijdragen over het familierecht. Begin 2014 promoveerde zij tot doctor in de rechten met een proefschrift dat als basis voor dit werk heeft gediend. Momenteel is zij werkzaam als notarieel juriste.

Andere publicaties van deze auteur