Gert Straetmans

Straetmans

Gert Straetmans is professor of European economic and commercial law at the University of Antwerp. He has been visiting professor at several foreign universities and is visiting professor at the Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn.

He has published extensively on market practices law, consumer law and European free movement law.

Gert Straetmans studeerde rechten aan de KU Leuven alwaar hij doctoreerde over de rechtspositie van de consument in de financiële sector in de Europese interne markt. Hij is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen alwaar hij handels- en economisch recht, marktpraktijken en consumentenbescherming en Europees economisch recht doceert. Hij was gastprofessor aan verschillende buitenlandse universiteiten en is gasthoogleraar aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Gert Straetmans was van Decaan van de Faculteit Rechten aan de UAntwerpen van 2008 tot 2012. Sinds 2014 is hij plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen.
Hij heeft veelvuldig gepubliceerd over marktpraktijken, consumentenrecht en over het recht van Europees vrij verkeer.

Andere publicaties van deze auteur