Erik De Lembre

De Lembre

Erik de Lembre behaalde in 1964 het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent. Na zijn studies combineerde hij een academische loopbaan met een loopbaan binnen het bedrijfsrevisoraat. Enerzijds ging hij aan de slag als assistent aan de diezelfde universiteit, waar hij zijn doctoraatsproefschrift voorbereidde. Anderzijds schreef hij zich in bij het bedrijfsrevisorenkantoor Colard, Vermeulen en Co als stagiair-bedrijfsrevisor. Hierdoor bleef hij in nauw contact met de praktijk van accounting en auditing in ondernemingen en verenigingen.

In 1973 promoveerde hij tot doctor in de economische wetenschappen met het onderwerp “De waardebepaling van de onderneming”. Tot 1988 zou zijn loopbaan vooral academisch gericht zijn. Hij werd al snel benoemd tot docent en later tot gewoon hoogleraar, diensthoofd van het Seminarie voor Accountancy. Zijn onderwijs en onderzoek concentreerde zich op accounting en auditing, met een bijkomende klemtoon op fusies en overnames van ondernemingen. Binnen dit vakgebied is hij de grondlegger van een aantal basispublicaties rond het nieuw Belgische Boekhoudrecht. Hij was eveneens lid van de Raad van Beheer van de UGent en wetenschappelijk partner van de Vlerick School voor Management. Hij was van 1965 tot 1990 actief als hoogleraar Accounting en auditing aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent. Van 1990 tot 2002 was hij deeltijds professor aan het departement Accounting en Auditing aan diezelfde universiteit. Tot aan zijn emiraat in 2007 was hij ook werkzaam als consultant in de corporate governance.

Gedurende zijn academische loopbaan was hij eveneens deeltijds gecertificeerd public accountant in de industriële en financiële sector, deeltijds partner bij Arthur Young en rechtsvoorganger van het huidige Ernst & Young. Binnen Ernst & Young was hij gedurende 15 jaar uitvoerend voorzitter Ernst & Young België en lid van de Board van Ernst & Young International.

Hij is momenteel voorzitter van het Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit en van de Raden van Bestuur van Ethias en Partena.

Andere publicaties van deze auteur