Pierre Thiriar

Thiriar

Pierre Thiriar is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en vrijwillig academisch medewerker van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij auteur van diverse publicaties over het gerechtelijk recht en één van de coauteurs van het Handboek gerechtelijk recht.

Andere publicaties van deze auteur