Artsenassociaties

Dit boek vormt het eerste omvattend werk waarin de professionele samenwerkingsverbanden tussen artsen worden besproken, in het licht van het Belgische gezondheidsrecht, het recent hertekende ondernemings- en vennootschapsrecht en de deontologie. Mede dankzij de vele illustrerende en uit de praktijk geplukte voorbeelden is het boek niet alleen vlot hanteerbaar voor professionals met een juridische achtergrond, zoals advocaten en ziekenhuisjuristen, maar ook voor niet-juristen, zoals artsen en andere zorgverstrekkers.

Auteur(s):
Raf Van Goethem, Sander Briké
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
januari 2023 | xxiv + 402 blz.

Hardback
€ 145,-


ISBN 9789400015548


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De arts is al lang geen einzelgänger meer. Uit juridische, economische, fiscale en sociale overwegingen gaan artsen allerlei samenwerkingsverbanden aan. Zo hoeven ze hun praktijk niet alleen draaiende te houden en kan er aan subspecialisatie worden gedacht. Deze evolutie naar (meer of minder) geïntegreerde samenwerkingsvormen leidt op juridisch vlak tot heel wat vragen: mogen artsen die samenwerken hun erelonen onder elkaar verdelen? Biedt een samenwerking in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid voordelen? Staat de Orde der artsen alle samenwerkingsvormen zomaar toe?

Dit boek vormt het eerste omvattend werk waarin de professionele samenwerkingsverbanden tussen artsen worden besproken. De auteurs bespreken deze samenwerkingen uitgebreid in het licht van het Belgische gezondheidsrecht, het recent hertekende ondernemings- en vennootschapsrecht en de deontologie. Mede dankzij de vele illustrerende en uit de praktijk geplukte voorbeelden is het boek niet alleen vlot hanteerbaar voor professionals met een juridische achtergrond, zoals advocaten en ziekenhuisjuristen, maar ook voor niet-juristen, zoals artsen en andere zorgverstrekkers.

Auteurs:
Raf Van Goethem is één van de stichtende vennoten van het advocatenkantoor Dewallens & partners. Hij bouwde doorheen de jaren een gewaardeerde reputatie op in het adviseren van artsenassociaties. Sander Briké is advocaat in het advocatenkantoor Dewallens & partners en is als Phd researcher verbonden aan de UAntwerpen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Een bijzonder juridisch kader: de (on)geoorloofde ereloonverdeling (p. 1)

Hoofdstuk 2. Het ondernemingsrecht als nieuw juridisch kader van het artsenberoep (p. 33)

Hoofdstuk 3. Hoe beginnen? De samenwerking in functie van het doel (p. 51)

Hoofdstuk 4. Verschillende verschijningsvormen van de samenwerkingsverbanden tussen artsen (p. 151)

Hoofdstuk 5. Samenwerken en de Orde der artsen (p. 255)

Hoofstuk 6. Samenwerken en de fiscus (p. 285)

Hoofdstuk 7. Samenwerken en het ziekenhuis (p. 309)

Hoofdstuk 8. Bijzondere bedingen en modellen (p. 323)

Hoofdstuk 9. Checklist voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst (p. 377)

Besluit (p. 389)

Trefwoordenregister (p. 393)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks