Arbeidsrelatiewet 2.0

Dit werk geeft een praktijkgerichte benadering van het begrip ‘schijnzelfstandigheid’, waarbij uiteraard steeds de aandacht wordt gevestigd op de laatste ontwikkelingen. Bijzondere aandacht gaat uit naar alle mogelijke gevolgen van de herkwalificatie van een overeenkomst van zelfstandige samenwerking in een arbeidsovereenkomst en omgekeerd.

Auteur(s):
Vincent Dooms, Tom Messiaen
Reeks:
Bibliotheek Sociaal Recht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
december 2020 | xvi + 328 blz.

Paperback
€ 65,45 € 93,50


ISBN 9789400012059


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Wat is een schijnzelfstandige? Het boek schetst het probleem van de schijnzelfstandigheid door te vertrekken van het arbeidsrecht en de notie gezag, essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, uit te werken. Daarna volgt een bespreking van alle mogelijke gevolgen van de herkwalificatie van zelfstandige samenwerking in een overeenkomst in een arbeidsovereenkomst en omgekeerd.
Er wordt tevens dieper ingegaan op de kwalificatie van organisatie van de arbeidsprestaties onder de vorm van eenpersoonsvennootschappen. Tot slot wordt nagegaan hoe de rechtspraak is geëvolueerd.

In dit boek gaat uiteraard aandacht uit naar een aantal nieuwigheden, zoals het sociaal statuut van de mandataris binnen de nieuwe vennootschapswet en naar recente uitspraken van de Administratieve Commissie.

Dhr. Vincent Dooms is eerste voorzitter Arbeidshof Gent.
Mr. Tom Messiaen is advocaat-vennoot Monard Law.


Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Sociaal Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Inhoudsopgave

Deel I. Een moeizame poging tot begripsbepaling van de arbeidsrelatie

Hoofdstuk I. Over het begrip zelfstandige (p. 1)

Hoofdstuk II. De Arbeidsrelatiewet van 27 december 2006 (p. 31)

Deel II. Over de herkwalificatie van een overeenkomst van zelfstandige samenwerking

Hoofdstuk I. Begrip herkwalificatie (p. 101)

Hoofdstuk II. De verschillende actoren (p. 107)

Hoofdstuk III. De vennootschapsmandataris vanuit een sociaalrechtelijk perspectief in het nieuwe vennootschapsrecht (p. 121)

Hoofdstuk IV. Socialezekerheidspositie (p. 151)

Hoofdstuk V. Gevolgen van de herkwalificatie (p. 159)

Hoofdstuk VI. Gevolgen op het vlak van de sociale zekerheid (p. 235)

Hoofdstuk VII. Aansprakelijkheid (p. 265)

Deel III. Over de kentering van de rechtspraak inzake de wilsautonomie

Hoofdstuk I. Het arrest van 23 december 2002 van het Hof van Cassatie (p. 269)

Hoofdstuk II. Gevolgen van het arrest voor de leer van de kwalificatie van de overeenkomst (p. 277)

Hoofdstuk III. Voorstellen tot verfijning (p. 297)

Besluit (p. 305)

Bijlage (p. 307)

Bibliografie en Trefwoordenregister (p. 313)

Over de reeks

Bibliotheek Sociaal Recht

De Bibliotheek Sociaal Recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het sociaal recht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande sociaal-juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.

De Bibliotheek Sociaal Recht staat onder de deskundige leiding van:
Inger De Wilde, postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen en gastprofessor Universiteit Gent
Johan Peeters, professor Universiteit Hasselt, rechter Arbeidsrechtbank Antwerpen
Willy van Eeckhoutte, professor emeritus Universiteit Gent, advocaat Hof van Cassatie
Othmar Vanachter, professor emeritus Katholieke Universiteit Leuven
Ludo Vermeulen, advocaat

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: