Arbeidsrecht toegepast (zevende editie)

De auteurs bieden een stevig overzicht van het Belgische arbeidsrecht en staan daarbij stil bij de volgende topics: de Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet.

- Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies transparant.
- Met online oefeningen voor studenten.
Auteur(s):
Dirk Heylen
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 7e editie
augustus 2020 | xxviii + 486 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400011564


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Dit handboek stelt het Belgische arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze voor. De auteurs blijven daarbij stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details. De Arbeidsovereenkomstenwet wordt grondig besproken (aangaan van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Ook de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet worden belicht.

Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies aanschouwelijk. Op die wijze biedt het boek een praktische leidraad die zowel geschikt is voor een eerste kennismaking met het arbeidsrecht als voor een meer diepgaande studie ervan. De overzichtelijke indeling maakt Arbeidsrecht toegepast tot een handig werkinstrument.

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het elektronische oefenpakket. Met behulp van ons digitale leerplatform kunnen docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten inoefenen.

Dirk Heylen is advocaat bij de balie van Turnhout en vennoot bij het kantoor Mploy advocaten sociaal recht. Daarnaast is hij docent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Artesis Plantijn Hogeschool (Antwerpen) en aan het CVO-Hoger Instituut der Kempen (Geel).

Ivo Verreyt is medewerker bij het provinciaal vakverbond ACV Provincie Antwerpen. Hij is gewezen diensthoofd van de juridische dienst van ACV Kempen. Tussen 1991 en 2007 doceerde hij arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan het CVO Sociale School Heverlee. Hij is ook ereraadsheer in sociale zaken bij het arbeidshof te Antwerpen.

Inhoud

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (p. 17)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 3. Inhoud van de arbeidsovereekomst (p. 75)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 4. Uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 99)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 5. Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 151)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 6. Einde van de arbeidsovereenkomst (p. 211)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 7. De arbeidsduur (p. 315)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 8. Betaalde feestdagen (p. 373)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 9. Loon (p. 389)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 10. Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers (p. 405)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 11. Het arbeidsreglement (p. 435)

Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Hoofdstuk 12. Collectief arbeidsrecht (p. 457)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Dirk Heylen, Ivo Verreyt
Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)
Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Arbeidsrecht toegepast alle Powerpoints
22.82 MB
Hoofdstuk 1 - Inleiding
2.9 MB
Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen
2.98 MB
Hoofdstuk 3 - Inhoud van de arbeidsovereenkomst
2.92 MB
Hoofdstuk 4 - Uitvoering van de arbeidsovereenkomst
2.44 MB
Hoofdstuk 5 - Schorsing van de arbeidsovereenkomst
2.98 MB
Hoofdstuk 6 - Einde van de arbeidsovereenkomst
2.97 MB
Hoofdstuk 7 - De arbeidsduur
2.98 MB
Hoofdstuk 8 - Betaalde feestdagen
2.4 MB
Hoofdstuk 9 - Loon
2.41 MB
Hoofdstuk 10 - Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid
2.42 MB
Hoofdstuk 11 - Het arbeidsreglement
2.41 MB
Hoofdstuk 12 - Collectief arbeidsrecht
2.47 MB
Handleiding toegang online oefeningen
1.3 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks