De arbeidsgerechten en hun lekenrechters

Dit boek vormt de neerslag van bevindingen uit de tweede fase van een omvangrijkere studie met als titel ‘Een sociologische analyse van de wijzigingen in de werking en de bedrijfscultuur van de arbeidshoven en -rechtbanken’
Auteur(s):
Daniël Cuypers, Francis Van Loon, Jean Laenens
boek | verschenen | 1e editie
april 2005 | 195 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789050954648

Inhoud

De arbeidsgerechten lijken een bijzonder aangewezen studieobject voor sociologen. Meer dan andere rechtbanken zijn zij ingebed in de sociale werkelijkheid. Via hun lekenrechters staan de arbeidsgerechten op een speciale manier in verbinding met de bedrijfs- en arbeidswereld, waarvan zij de individuele geschillen moeten oplossen.
Meer en meer wint de overtuiging terrein dat het gerecht nood heeft aan een solide wetenschappelijke onderbouw om de eigen werking objectief te meten en verbeteren. Er wordt ook vaker stilgestaan bij de feitelijke rol die voorzitters, hoofdgriffiers, beroepsmagistraten én lekenrechters vervullen binnen de rechtbank.
Onderzoeksprojecten die focussen op het functioneren van rechtbanken en hoven kunnen hiertoe een bijdrage leveren. Dit boek vormt de neerslag van bevindingen uit de tweede fase van een omvangrijkere studie met als titel ‘Een sociologische analyse van de wijzigingen in de werking en de bedrijfscultuur van de arbeidshoven en -rechtbanken’.

Het is een vervolg binnen een tweeluik; vorige bevindingen van het onderzoeksproject werden reeds gepubliceerd in een eerste naslagwerk ‘De arbeidsgerechten in het rechtsgebied Antwerpen: Een kwantitatieve analyse van de behandelde zaken’ (2003). Het onderzoeksproject en deze publicatie kwamen tot stand met de financiële steun van respectievelijk het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en de Universiteit Antwerpen.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.